О НАМА

 

“Удружење професионалних управника – Професионални управници Србије” основано је 30.08.2017. године као невладино и непрофитно удружење на неодређено време ради окупљања професионалних управника и организатора професионалног управљања, заштите њихових права и интереса и остваривања циљева у области вршења послова професионалног управљања.

 

Основни циљ оснивања Удружења је да се окупљањем професионалних управника и организатора професионалног управљања у оквиру једног удружења најпре препозна а потом и оствари њихов заједнички интерес а то је на првом месту доследно спровођење закона и побољшање оних законских решења која се у пракси покажу као неодговарајућа.

 

Циљеви Удружења утврђени су Статутом:

 • унапређење рада и квалитета послова професионалних управника и организатора професионалног управљања
 • организовање пружања професионално-стручне помоћи члановима ради стандардизације обављања послова професионалног управника
 • усклађивање интереса чланова Удружења и пружање правне и стручне помоћи члановима
 • успостављање сарадње са органима локалне самоуправе и јавним предузећима ради унапређивања система рада
 • покретање иницијативе за доношење и измену закона и других прописа у вези са вршењем послова професионалног управљања
 • пружање правовремених и квалитетних информација члановима ради стицања поверења стамбених заједница
 • организовање посебних тематских семинара, трибина и саветовања из сфере деловања професионалног управника и организатора професионалног управљања

организовање промотивних активности за потребе чланова Удружења

 

Ради остваривања својих циљева Удружење, између осталог, нарочито:

 1. организује предавања, скупове, трибине и семинаре у сврху едукације,
 2. остварује сaрадњу са државним органима на републичком, градском и локалном нивоу у оквиру Републике Србије са циљем пружања помоћи у решавању свих проблема који настају у сфери обављања послова професионалног управљања,
 3. објављује књиге и друге публикације о свим питањима из сфере послова професионалног управљања,
 4. обезбеђује сарадњу са стручњацима правне и економске струке ради што боље и квалитетније помоћи члановима по питањима из области права и финансија

 

Од свог оснивања Удружење је одржало више трибина посвећеним практичној примени Закона и радионицу намењену професионалним управницима који тек отпочињу са радом, чиме је и у пракси потврђена његова основна улога – пружање помоћи свима којима је то потребно у обављању послова професионалног управљања.

021/442-640

 

Данила Киша 3Б

Нови Сад, 21000

 

Контактирајте нас

Пишите нам. Ускоро ћемо вам одговорити.

Пронађите нас на социјалним мрежама