ПРИСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊУ

Начин приступања “Удружењу професионалних управника – Професионални управници Србије” је врло једноставан.

 

Довољно је имати жељу за приступањем и након тога попунити одговарајућу приступницу.

 

Постоји посебан образац приступнице за професионалне управнике и посебан образац за организаторе професионалног управљања.

 

Попуњена приступница се доставља председнику Удружења било лично, електронским путем или поштом.

 

Председдник Удружења доноси одлуку о пријему у Удружење и о истој обавештава Скупштину Удружења на редовној годишњој седници.