РАЗЛОЗИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКО УДРУЖЕЊЕ

 

Суштина мисије и циљева основаног “Удружења професионалних управника – Професионални управници Србије” је стварање услова за што боље обављање послова професионалног управљања.

Да би се то остварило сматрамо да је неопходно заједничко ангажовање професионалних управника и организатора професионалног управљања, јер у коначном сви би требало да имају заједнички  циљ – стварање услова за што боље обављање послова професионалног управљања.

А неопходност удруженог и заједничког деловања професионалних управника и организатора професионалног управљања произлази и из самих одредаба Закона о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС”, број 104/2016).

Прво, послове управљања зградом врши професионални управник коме су поверени послови управљања (члан 15. Закона).

Друго, скупштина стамбене заједнице доноси одлуку о избору професионалног управника (члан 42. Закона).

Треће, пословима професионалног управљања могу се бавити привредна друштва или предузетници (организатор професионалног управљања) ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника (члан 51. Закона).

Четврто, професионални управник има право на накнаду чија се висина одређује уговором о поверавању послова професионалног управљања (члан 53. Закона).

Пето, послови управљања поверавају се професионалном управнику закључењем уговора између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања (члан 56. Закона).

Шесто, накнада за послове професионалног управљања исплаћује се организатору професионалног управљања, а он измирује обавезе плаћања накнаде према професионалном управнику (члан 56. Закона).

Дакле, професионални управник обавља послове професионалног управљања, али он лично не закључује уговор о обављању тих послова са стамбеном заједницом, него тај уговор закључује организатор професионалног управљања. Исто тако стамбена заједница не плаћа накнаду за обављање послова професионалног управљања професионалном управнику, него организатору професионалног управљања који заправо плаћа професионалног управника.

Такође, професионални управник не може чак ни уговор са стамбеном заједницом да закључи без организатора професионалног управљања, а са друге стране организатор професионалног управљања не може да врши послове професионалног управљања ако нема бар једног професионалног управника запосленог на неодређено време у радном односу;

Очигледно је да један без другог не могу да раде;

Зар није, код таквог стања ствари, не само логично него и неопходно да се удруженим снагама, кроз заједничко удружење, боре за што боље услове за обављање послова професионалног управљања, јер то је уједно и њихов основни и главни заједнички интерес.

Однос послодавац и запослени, који може у одређеним случајевима да постоји никако не претпоставља постојање супротних интереса, како то многи погрешно тумаче, јер и послодавцу и запосленом је у обостраном интересу да се послови професионалног управљања што боље и квалитетније обављају, а при томе, у свему поштујући закључени међусобни уговор о раду.

То су и основни разлози зашто “Удружење професионалних управника – Професионални управници Србије” од почетка инсистира на заједничком и удруженом деловању професионалних управника и организатора професионалног управљања, јер је то једини прави пут.

021/442-640

 

Данила Киша 3Б

Нови Сад, 21000

 

Контактирајте нас

Пишите нам. Ускоро ћемо вам одговорити.

Пронађите нас на социјалним мрежама