На иницијативу Удружења професионалних управника „Професионални управници Србије“, јуче, 20 марта 2018. године, је у просторијама Привредне коморе Србије Регионална привредна комора Сремског управног округа у Сремској Митровици одржан састанак професионалних управника са територије Сремског управног округа. Ово изузетно корисно окупљање у циљу размене искустава и јачања јединства у заједничком иступању ради остваривања интереса делатности организације професионалног управљања и професионалног управљања водили су и у разговору учествовали госпођа Зорана Каралић, координатор сектора услуга и господин Предраг Мујкић, директор ПКС Регионалне привредне коморе Сремског управног округа. Састанку је присуствовала и госпођа Цвијета Ристић, заменик директора компаније ЦИМ ГАС М д.о.о. Београд.

На почетку састанка, разговарало се о теми наплате за услуге професионалног управљања, као и за услуге текућег и инвестиционог одржавања. Као оптимално решење у циљу постизања што више наплате, нарочито у срединама где нема обједињене наплате, предложено је издавање фактура власницима посебних делова, на којима би била дата обједињена евиденција за трошкове професионалног управљања, текућег и инвестиционаог одржавања, што је пракса коју већина организатора професионалног управљања већ успешно примењује. У наставку се прешло на разговор о противпожарној заштити и неопходности да се у свакој згради обезбеди сва потребна опрема за заштиту од пожара и да се та опрема контролише у временским размацима предвиђеним законском регулативом. Следећа тема је било развијање комуникације између стамбених заједница с једне стране и организатора професионалног управљања и фирми које се баве одржавањем техничке исправности уређаја и хигијене у зградама, с друге. Дошло се до сагласности о томе да би најбоље решење било ако би Регионалне привредне коморе ПКС омогућиле простор за оглашавање стамбених заједница, којима би се заинтересоване фирме јављале ради остваривања сарадње у области професионалног управљања и одржавања. На крају састанка је Радован Трифунов, ПР менаџер Удружења „Професионални управници Србије“, које је иницирало састанак, присутнима представио рад Удружења, скрећући пажњу посебно на актуелне активности Удружења на промоцији делатности професионалног управљања.

Уз поменуте представнике ПКС, привреде и Руководства Удружења, били су присутни организатори професионаног управљања са територије Сремског управног округа: Жељко Оступањ (бр лиценце: 485), Драган Родић (бр. лиценце: 98), Војислав Јекић, Весна Вученовић (бр. лиценце: 127), Даница Лазић (бр. лиценце: 194) и Александар Кувељић (бр. лиценце: 425). Учешће су узели и професионални управници Јани Немет (бр. лиценце: 102) и Стеван Вечеринац (бр. лиценце: 450), као и будући професионални управници Вујадин Васић, Данко Радаковић и Милоје Марјановић.